Terapie pro děti

Jak pracuji s dětmi

Jako první se setkám s jedním s rodičů, nejčastěji s maminkou, kde se ptám na informace týkající se dítěte. Na další setkání si pozvu dítě samotné, jestli-že s návštěvou souhlasí. Setkání probíhá bez rodičů. 

 
U dětí ve věku 0 - 6 let pracuji skrze maminku, tzn. že dítě samotné není při terapii přítomno.